SEMIDE Système Euro-Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l'Eau

Malta Focal Point
 Last update: September, 2007

Maltese flag

Home Up


Weather and water related IDIOMS

This page is still under construction

 • Tela’ l-ajru.
 • Ajru mherri.
 • L-ajru fetaħ għajnu
 • L-ajru għalaq għannu
 • L-ajru ħa
 • L-ajru żamm
 • Anqas jekk tagħmillu l-ilma jiżfen.
 • Ried ħagġa bl-art u l-baħar.
 • L-art l-oħra
 • Nieżla sa l-art.
 • Rifes l-art
 • Żamm ma’ l-art.
 • Għalih jaqbeż il-baħar
 • M’hawnx baħar jaqsam
 • Ħallih jħabbat il-baħar
 • Qam il-baħar
 • Mar il-baħar
 • Għamlu baħar u anqa mhu għadira.
 • Baħar ix-xatt.
 • F’dal-baħar kont ninsab.
 • Il-baħar kien żejt.
 • Ara x’qala’ l-baħar.
 • Għadda minn baħar.
 • Baħar jibla’ l-art.
 • Baħar żejt.
 • Baħar baqta.
 • U l-baħar bnazzi.
 • Għaddej il-baħar.
 • Baħar jikser.
 • Għam il-baħar kollu u għereq fil-port.
 • F’baħar wieħed qegħdin.
 • Hemm baħar bejniethom.
 • Waddab kollox il-baħar.
 • Hawn jobrom.
 • Aħjar il-bard ta’ Jannar minnu.
 • Aħjar tbati biha milli tbati għaliha.
 • Donnu berqa.
 • Ġiet bħal berqa.
 • Ġriet  bħal berqa.
 • Beda jberraq.
 • Għereq f’beżqa ilma.
 • Waqa’ fil-bir tas-skieken.
 • Bir bla qiegħ.
 • Bnazzi żejt.
 • Qiegħed jilgħab il-boċċi.
 • Infetħu bwieb is-sema.
 • Għandu ċ-ċpar f’għanejh.
 • Demmu sarlu ilma.
 • Għamillu demmu ilma.
 • Dilluvju ta’ kotba (jew xi ħaġa oħra).
 • Ta’ qabel id-dilluvju.
 • Id-dinja bla tarf u l-baħar bla tmiem.
 • Id-dinja ħobż u l-baħar inbid.
 • Bħal dmugħ mill-għajnejn.
 • Taħ (ħa) doċċa kiesħa.
 • Dab dwieb ilma u melħ.
 • Donnu fellus imxarrab.
 • Fetħilhom.
 • Igħum fil-flus (fil-ġid fid-deheb eċċ.).
 • Bil-flus tagħmel triq fil-baħar.
 • Imxarrab s’għadmu.
 • Bard (ksieħ eċċ.) ixoqq il-għadam.
 • It-temp (l-ajru) għalaq għajnu.
 • It-temp (l-ajru) fetaħ għajnu.
 • Għajneh kienu qishom sajjetti.
 • Baqa jgħum waħdu.
 • Kemm għamel da-lejl!
 • Hemm jagħmel.
 • Hemm jaqbel.
 • Il-bejt (id-dgħansa eċċ.) jagħmel.
 • Għammed l-inbid (il-ħalib).
 • Inbid (ħalib) mgħammed.
 • Ra l-għarqa.
 • Mxarrab għasra.
 • Bil-għatx il-gawwi.
 • Qata’ għatx bil-perżut.
 • Mejjet bil-għatx.
 • Għandek għatx.
 • Ħadu (għamel bih) l-għatx.
 • Bil-għatx baqa’.
 • Hawn għatx ta’ (xi ħaġa).
 • Hawn għatx għal (xi ħaġa).
 • Xahar (sena eċċ.) għawwiem.
 • Għażiq fl-ilma.
 • Mela jew sadd ħalqu bl-ilma.
 • Qala’ ħasla bil-kif!
 • Tah ħasla.
 • Mur saqqi l-ħass tal-Marsa.
 • Agħlaqha dik il-ħassa.
 • Bħall-ħawt tal-ilma mbierek.
 • Xita bla ħniena.
 • Ħobża u sardina.
 • Xtara l-ħut fil-baħar.
 • Ħuta barra mill-ilma.
 • Ma middx idu għall-ilma mbierek.
 • B’idu l-waħda ixarrbedk u bl-oħra jixxuttak.
 • Ħasel idejh.
 • Xarrablu idejh.
 • Sar ilma.
 • Baqa taħt l-ilma.
 • Seħaq (jew għażaq) fl-ilma.
 • Ħożż fl-ilma.
 • F’ilma wieħed qegħdin.
 • Għadha ilma.
 • L-ilma baħar xorta.
 • Qisu qed jixrob l-ilma (jew tazza ilma).
 • Kull ilma jaqta’ l-għatx.
 • F’dak l-ilma qegħdin.
 • Jinsab taħt l-ilma.
 • Kafe’ (brodu, soppa eċċ.) ilma.
 • Seħaq l-ilma fil-mehrież.
 • Għamel l-ilma.
 • Halla kollox ma’ l-ilma.
 • Għamel kuma hawn ilma.
 • Donnha kelb tal-ilma.
 • Mela sabu l-ilma?
 • Jorqod fl-ilma.
 • Dardar l-ilma li jrid jixrob minnu.
 • Isqini u staqsini.
 • Dak ixxarrab sewwa.
 • Bħall-kelb il-mismut.
 • Donnu kelb tal-ilma.
 • Xorob il-kesħa.
 • Kielha.
 • Ċar daqs il-kristall.
 • Mar kontra l-kurrent.
 • Lagħaqa għasel u bittija morr.
 • Legligha.
 • Bħal leħħa ta’ berqa.
 • Il-baħar (is-sajf, ix-xitwa eċċ.) imbierek.
 • Mejjet bi-għatx (bil-ġuħ, bil-għejja eċċ.).
 • Ħa l-imfietaħ.
 • Namar Alla jbażża.
 • Bejn in-nar u l-ilma.
 • Min-nar għall-ilma.
 • Donnhom in-nar u l-ilma.
 • Qabeż min-nar għall-ilma.
 • Anqas in-nida ħdejn ix-xita.
 • Hemm qabża min-nar għall-ilma.
 • Il-qamar jibla’ kollox.
 • Ra l-qamar fil-bir.
 • Iħobb il-qatra.
 • Mejjet għal qatra.
 • Ma baqagħlux qatra demm f’wiċċu.
 • Niexef qoxqox.
 • Deffes rasu.
 • Fejn ħasel rasu?
 • Għar-riħ bla xita.
 • Ma xebax jieħu ritratti.
 • Ma billx sebgħu għall-ilma mbierek.
 • Ġera daqs sajjetta.
 • Bhal sajjetta fil-bnazzi.
 • Kieku faqqgħet sajjetta ma kinitx taħsdu daqshekk.
 • Wieħed fis-sakra u l-ieħor mejjet għal qatra.
 • Għamel kulma hawn saqajn.

 

Weather and water related PROVERBS

 • Alla fuq kollox u fuq kulħadd, xemx u xita jibgħat lil kulħadd.
 • Alwett bill-gziez, xita bla qies (bil-qliel).
 • April ħobżna fil-mindil (tvalja)
 • April imut mal-bard u Mejju jrid il-ward
 • April jagħmel il-fjuri u Mejju jieħu l-unuri
 • Awissu qatt ma ħamel lilu nnifsu
 • Awissu x-xemx taħarqu u x-xita tmissu
 • Barmil bla qiegħ titfa’ kemm titfa’ qatt ma timlieh
 • Bejn il-qala u l-Mieled arfa’ l-moħriet minn ħalq il-wied.
 • Biex titgħallem tgħum, ma tridx tibża’ mill-ilma (jew mill-baħar).
 • Biex tixrob l-ilma safi, mur f’ras il-għajn.
 • Minn ras il-għajn ixrob jekk trid tixba’ u taqta’ l-għatx
 • Min irid jaqta’ l-għatx imur f’ras il-għajn
 • Bil-flus tagħmel triq fil-baħar.
 • Bil-qatra l-qatra tintela l-ġarra.
 • Qtajra qtajra timla l-ġrajra.
 • Ċafċaflu papru, la sibt l-ilma.
 • Dak li jagħqad sa San Mikiel jidħol fil-miżien
 • Dak li jħobb jixrob l-ilma ma jagħilx fil-kelma
 • Faħħar il-baħar u ibqa’ fuq l-art
 • F’April id-dubbiena tagħmel żinn u l-isħaba tmur lil hinn
 • F’April jistejqer il-fqir
 • F’Ħadd il Bluħ (Karnival) ix-xita tibda tfuħ
 • F’Jannar agħlaq in-nagħaġ fil-għar
 • F’Jannar ix-xiħ jew fis-sodda jew l-isptar
 • F’Jannar stenna xita, ksieħ u nar (beraq)
 • Fi Frar kull laqxa ttalla’ n-nwar (zgħar)
 • Fil-baħar bnazzi kulħadd baħri (kaptan)
 • Fil-bnazzi aħseb għall-maltemp
 • Fil-ħawt ta’ l-ilma mbierek kulħadd ibill sebħu
 • F’Marzu, il-fart (barri) iħossu (iħoss il-bard) min qarnu.
 • Meta Marzu jaħqarna, il-baqra turina b’qarnha.
 • Frar daqqa fawwar, daqqa qattar
 • Frar fawwar, jimla l-bjar.
 • Frar fawwar, ixebba’ r-raba’ u jimla l-bjar.
 • Frar fawwar, jimla l-bjar u joħroġ il-ħaxix minn ġol-ħitan.
 • Frar, fawwar il-bjar li jkun mela Jannar.
 • Frar fawwar kull xitla (ħaxixa, għadira, laqxa) bin-nwar (żahar).
 • Frar jawwar, kull ħaxix joħroġ minn ġol-ħitan.
 • Frar igħakkes lix-xjuħ u liż-żgħar
 • Frar jiġbor lil kulhadd id-dar
 • F’Santa Luċija jibdew l-irwiegel (tnax-il jum li minnhom ibassru t-temp ta’ matul is-sena l-ġdida)
 • Ġunju ħanin ixabba’ lil-bidwi u lil-fqir
 • Ġunju Ġunjett, ineħħi l-qmis u d-dublett
 • Ġunju, Ġunjett, ineħħi l-trizzi u l-kappell.
 • Ġunju kbir, rasu ras il-ħmir
 • Għal San Mattija, il-jum jgħamel pass ta’ tarbija
 • Sant’Andrija, il-jum jiqsaru pass ta’ tarbija.
 • Għal San Mikiel lesti l-kandlier
 • Għam il-baħar kollu u għereq fir-ramla (fix-xatt)
 • Għum fejn jilħaqlek
 • Il-baħar fis-sajf xiħ u fix-xitwa ġuvni
 • Il-baħar duqu qabel ma titla’ fuqu.
 • Il-baħar sinjur.
 • Il-baħar sinjur iżjed mill-art; u jekk l-art tkun sinjura iżjed mill-baħar, il-baħar jitla’ għaliha u jiblagħha.
 • Il-baħar sinjur aktar mill-art
 • Il-baħar tqassmu jsir għadajjar.
 • Min tagħmlu (taħsbu) baħar anqas biss issbu għadira (u tista ż-zid u min tagħmlu għadira ssibu baħar)
 • Il-baħar żaqqu ratba u rasu iebsa
 • Il-baħar żaqqu ratba u rasu iebsa bħal stanga (ħatba)
 • Il-bard ta’ Jannar iqaxxar ġild il-ħmar
 • Il-beraq dukkar ix-xita
 • Il-beraq fil-lbiċ ix-xita jġib
 • Il-ħmura ta’ flgħaxija lesti ż-żwiemel għat-tiġrija, il-ħmura ta’ flgħodu lesti ż-żwiemel (bhejjem) fejn joqgħodu
 • Il-ħmura ta’ fil-għaxija, ġib żwiemelek għat-tiġrija, il-ħmura ta’ fil-għodu ġib żwiemelek minn ġor-robu.
 • Ħmura bi nhar, erfa’ sortok u mur id-dar
 • Ħmura ta’ bi nhar, iġbor ħwejġek u mur d-dar; ħmura ta’ fil-għaxija libbes għat-tigrija.
 • Il-ħmura ta’ fil-għaxija, lesti d-debba għat-tigrija; il-ħmura ta’ fil-għodu ħalli l-bejjem joqogħdu (jew lesti l-bejjem fejn joqogħdu)
 • Ħmura ta’ fil-għaxija lest d-dwieb għat tigrija; ħmura ta’ bi nhar, ħu ħwejġek u mur id-dar.
 • Ħmura ta’ fil-ġhaxija lest l-bejjem għat tiġrija.
 • Il-ħmura ta’ fil-għaxija, lesti l-banju u l-lissija
 • Fil-ħmura ta fil-għodu, daħħal il-bhejjem w erġa lura.
 • Il-ħmura ta’ fil-għodu, iġbor ħwejġek (jew oħroġ il-bhejjem mir-robu).
 • Il-ħmura ta’ fil-għodu, agħlef il-baqar ħalli jorqdu, (jew id-debba biex torqod).
 • Jekk fil-għodu tkun il-ħmura, minn fuq bejtek neħħi l- ħbula.
 • Il-kwiekeb tegħmeż għandna r-riħ
 • Il-lbic: riħ jew xita żgur iġib
 • Il-Milied taż-żina (bnazzi), il-Għid fil-kċina
 • Il-Milied fil kċina, il ġid taż-żina, il-milied taż-żina (bnazzi), il Għid fil-kċina
 • Is-sajf kapott (kabozza) tal-fqir
 • Meta x-xitwa ttir, jiġi s-sajf, kapott tal-fqir.
 • Is-sajf ta’ San Marin, il-biedja tifraħ bih.
 • Is-sajf ta’ Jannar: għana tal-bidwi u tal-fqar
 • Ix-xita f’San Mark nar fl-art
 • Ix-xita mil-lvant timla l-vakant
 • Ix-xita mill-punent ma tħallix (warajha) ilment
 • Iż-żejt jitla’ f’wiċċ l-ilma.
 • Is-sewwa, għalkemm taħbiha tidher: għax titla’ bħaż- żejt f’wiċċ l-ilma
 • Il-wied għan-niżla u ż-żejt f’wiċċ l-ilma.
 • Jannar kiefer u Frar għandu d-dwiefer
 • Jannar gerriefi u Frar bid-dwiefer.
 • Jekk wara nofs in-nhar ix-xemx tkun bajdanina, aktarx tkun ġejja x-xita għal filgħaxija
 • Kull baħar jipplaka
 • Kull ilma jaqta’ l-għatx
 • La ddardarx l-għajn li trid tixrob minnha
 • Għajn li trid tixrob minnha la ddardarhiex
 • L-aħjar ħut igħum f’qiegħ il-baħar
 • L-ilma fil-bir ma jaqtax l-għatx
 • L-iswed (sħab) ibażża u l-abjad ixabba’
 • L-iswed idejjaq u le jxabba’; l-abjad ixabba’ u le jdejjaq.
 • Ma’ Ġunju, il-ġurnata titwal u s-siġra titqal
 • Ma’ Ġunju l-bhejjem għatxana u l-bdiewa għarqana
 • Marzu qala’ mnieħru u qartsu
 • Mejju bla riħ il-bieja tifraħ bih
 • Mejju daqs ġuvni ħlejju
 • Meta fis-sajf iberraq it-Tramuntana jew xita qliel (jew qawwija itenna), jew kbira sħana
 • Meta fis-sajf tara tberraq it-Tramuntana jew xita qawwija stenna, jew kbira sħana
 • Meta tberraq it-tramuntana jkun ġej il-maltemp.
 • Meta fl-art jidħol il-gawwi, stenna riħ qawwi.
 • Meta l-gawwi jkun jogħla flimkien ikun ġej ir-riħ.
 • Meta jberraq il-Punent aħsiblu biex tkun lest.
 • Meta jberraq il-Punent, ikun ilesti għall-maltemp
 • Il-beraq fil-Punent iġib warajh il-maltemp.
 • Meta jiġu l-pluvieri, jiġi l-maltemp
 • Meta l-baħar juri qiegħu, l-ajru (il-maltemp) jagħmel tiegħu (jerfa’ driegħu).
 • Meta l-bir ikun miksur l-ilma fih jintilef u jmur.
 • Meta l-għansal jagħmel il-ward f’Awissu, ix-xita tkun bikrija
 • Meta l-Milied taħt il-bejt, il-Għid fuq il-bejt
 • Meta l-Milied taħt il-bejt, il-Għid fuq il-bejt; meta l-Milied fuq il-bejt, il-Għid taħt il-bejt
 • Il-Milied taħt il ħajt, il-Għid fuq il-bajt.
 • Il- Milied taħt ħwejta, u l-Għid fuq bwejta.
 • Meta tara l-beraq, lesti (jew illesti) l-girna (dura tonda u msaqqfa qalb ir-raba) fejn tintebaq.
 • Meta titla’ l-berwieqa, l-annata tkun sabiħa
 • Meta x-xemx tinżel fl-ixkora (sħab; jew tas-sħab) turi l-maltemp
 • Meta x-xita tagħmel bikri u tibqa’ sa limwaħħar, il-bidwi jkollu x’jitma’ u jaħsad sa l-aħħar
 • Meta x-xott jixxarrab, malajr jinxef
 • (Il-) Mewt u xita Alla jaf mita.
 • Min hu mejjet għal qatra u min hu mejjer fis-sakra
 • Min ikollu għalqa mal-baħar irid oħra r-raħal
 • Min jaħsel ras il-ħmar jaħli (jew jitlef) l-ilma (jew ir-ragħwa jew lissija) u s-sapun
 • Min jiftaħar jaqa’ l-baħar
 • Min jixtri l-ħut fil-baħar jieklu jinten.
 • Min jixtri l-ħut fil-baħar jibqa’ bir-riħa.
 • Tixtriex il-ħut fil-baħar.
 • Min tagħmlu baħar ikun għadira.
 • Nhar San Mark ix-xita nar fl-art
 • Wara San  Mark, min jitlob ix-xita jkun jitieq in-nar fl-art.
 • Nhar Santa Luċija l-jum jitwal (jagħamel) pass ta’ tarbija
 • Santa Luċija ttina d-dal u dija.
 • Qabel il-ħġejjeġ, la tbiddilx ħwejjeġ
 • Qabel nhar il-ħġejjeg, la jitbiddlu l-ħwejjeġ.
 • Mal-ħġejjeġ jinbidlu l-ħwejjeġ.
 • Min ommu tħobbu, qabel il-ħgejjeġ ma tbdillux il-ħwejjeġ.
 • Qabel jiġi San Ġwann tneħħix is-suf minn fuqek.
 • Qabel il-Milied, la bard u lanqas ksieħ
 • Sal-Milied, la bard (bruda) u lanqas ġwieħ (ksieħ).
 • Sal-Milied, la bard u lanqas ksieħ, la għera u anqas ġwieħ.
 • Qamar rieqed baħar imqajjem
 • Qamar wieqaf, baħar bnazzi.
 • Qamar rieqed, baħrin imqajma; qamar imqajjem, baħrin rieqda.
 • Il-qamar rieqed u l-kaptan imqajjem.
 • Meta l-qamar ikun wieqaf, il-kaptan ikun rieqed; meta l-qamar ikun rieqed il-kaptan ikun imqajjem.
 • Qamar wieqaf, baħrin rieqda.
 • Qamar rieqed baħar imqajjem; qamar wieqaf baħar bnazzi
 • Qamar Settembru jiġbed sebgħa warajħ
 • Raff ta’ sħab, ragħad u beraq stenna
 • Riħ isfel biċ-ċpar stenna majjistral
 • Sa għonqu fl-ilma u jrid jidden
 • Sajf imniddi (bin-nida): ħarġa mimlija
 • Sal-Qaddisin kollha, ir-riħ fuq jiġi bil-bolla
 • Sema naqxet il-fekruna (manwas il-fekruna) jew xita qliel jew riħ fortuna.
 • Meta s-sħab ikun qoxra ta’ fekruna aktarx ikun ir-riħ (jew aktarx jispiċċa foruna)
 • Meta s-sħab ikun qizra ta’ fekruna, xita bil-qliel (jew bil-boqoq)
 • Sħab mil-lbiċ ilma (jew  xita) żgur (aktarx) iġib
 • Sodd ħalqek bl-ilma u titkellem xejn
 • Tersaqx fejn hemm l-ilma mdardar
 • Tgħidx min dal l-ilma ma nixrobx.
 • Tgħid (jew Tgħid qatt) minn dan l-ilma ma nixrobx; anqas minn din it-trieq ma ngħaddix.
 • Titlobx xita f’Jannar (għax jagħmillek is-silg).
 • La ssejjaħx (titlobx, tgħajjatx) xita f’Jannar.
 • Titlobx xita f’Jannar għax l-ilma jinżel għall-bjar.
 • Wara l-berqa jiġi l-meraq
 • Meta jberraq, imerraq.
 • Jekk ma jberraqx ma jmeraqqx.
 • Mnjen iberraq, imerraq.
 • Wara l-berqa stenna r-ragħda
 • Wara l-maltemp, jiġi l-bnazzi
 • Xemx bajda tiġbed ix-xita
 • Xemx miblula taħraq
 • Xemx ta’ Settembru tiftah il-bibien tar-rixtellu
 • Xita fi ħruġ Marzu dħul April karru deheb fin
 • Xita fi dħul April karru deheb u iehor ħarir
 • Xita f’Settembru meraq tajjeb f’Novembru
 • Illma qiegħed la tqanalux għax jinten
 • Mejju mirjieħ bid-dejn stennieh
 • Alla fuq kollox u fuq kulħadd: xemx u xita jibgħat lil kulħadd
 • Ix-xitan jibża mill-ilma mbierek
 • Imut il-għani, imut il-fqir; it-tnejn jitmellħu għal ġewwa  l-bir.
 • Ix-xemx titla’ u x-xita’ tinżel għal kulħadd.
 • Xemx u xita jibgħat lil kulħadd.
 • Ilma qiegħed la tqanglux għax jinten.
 • La tanqalx ħama (jew ħara).
 • Il kelb il-mismut kull ilma jdannah (jaħsbu misħun).
 • L-ilma jgħalli il-ħatab, u l-ħatab igħalli l-ilma
 • Meta jinxfu l-għejun, jinxfu
 • Fix-xita, il-bieb miftuħ dejjem tidħol ir-raxxa.
 • Min ma jridx jibtell ma joħroġx fix-xita.
 • Il-qaħba ruħha dejjem imsaħħba
 • Sieqja tajba iżda bir miksur
 • Ir-raġel ġiebja u l-mara sieqja (gandott għat-tisqija).
 • Iż-żwieġ lagħqa (jew mgħarfa) għasel, bittija mrar (morr)
 • Iż-żwieġ fih l-ħelu u fih il-morr.
 • Iż-żwieġ qatra ħelu u  ġarra morr.
 • Fid-dinja pinta ħelu u bittija morr.
 • Ħanżir dak li jistaħam f’kull għadira
 • Ix-xorb qares fil-bidu u darrej maż-żmien.
 • L-ewwel pinta (jew terz) qarsa (qares).
 • L-ewwel ratal tqil.
 • L-ewwel terz għali.
 • Id li qiegħda fl-ilma ma tagħderx id li qiegħda fin-nar
 • L-ilma jsaqqi (irabbi) l-ħatab (is-siġar) u l-ħatab igħalli l-ilma.
 • Jitkabbar, anqas li kien fil-Għajn il-Kbira.
 • Toqgħodx tagħażaq fl-ilma.
 • Ix-xita fil-baħar tinżel.
 • Il-wied dejjem sejjer għan-niżla.
 • Il-wied għan-niżla jinżel.
 • Ġej bħaż-żejt f’wiċċ l-ilma.
 • B’daqshekk il-bastiment mhux se jagħmel ilma (jew jegħreq)
 • Is-sajf għall-fqir aħjar mix-xitwa.
 • Raj il-fqir baqa’ fil-baħar
 • Ix-xemx liżar tal-fqar
 • Ħażin meta s-sieqja tajba u l-bir miksur.
 • Jekk ma taqsams il-bħajjar ma tkunx tista’ tnajjar.
 • Daqqa fuq iċ-ċirku u oħra fuq il-bittija.
 • Kisra tal-art ħelwa u tal-baħar morra.
 • Rmejt il-ħadit fil-bir, tela’ maż-żir.
 • Kelma żejda bi dmir, qartalla ġol-bir.
 • Tnejn kien u jkun; tlieta fil-baħar igħum.
 • Waqt (jew Mal-) il-berqa, aqbeż għall-qargħa.
 • Waqt il-berqa daħħal, waqt ir-ragħda dawwar.
 • Ta’ l-ilma, fl-ilma jmur.
 • Tgħum il-baħar kollu u tegħreq f’xiber ilma.
 • Xemx li ma ssaħħanx, aħjar il-bard ta’ Jannar minnha.
 • Tegħreqx f’xiber ilma
 • Għamel (jew Imxi) sewwa u ħalli l-baħar iħabbat.
 • Min ikum mimli biċ-ċomb ma jintefax il-baħar.
 • Il-baħar ftit ftit jiekol ix-xatt.
 • Bil qtajra l-qtajra timtela l-ġrajra.
 • Inbid fl-ilma jitlef kilma; inbid pur jtlef l-unur; titfgħa f’żaqqek, jitla’ f’rasek; tratti tagħmel ta’ miġnun.
 • Min jixrob l-ilma ma jagħlix (jew jigħabx; jew jinqabadx) fil-kelma.
 • Il-baħar jikxef kollox (jew l-mard)
 • Sant’Antnin jtella’ l-qannata min ġol-bir.
 • Alla jħarsek minn lull għajn (u jitfgħek fil-ġiebja ta’ Bela’ Ħobbu.)
 • Agħtini xortija w itfagħani (ixħetni) l-baħar.
 • Jekk xortih ittih, jista’ jintefa’ fil-qiegħ.
 • Id-dinja ħobż u l-baħar inbid.
 • Nhar ta’ ħamis meta x-xemx tinżel ġo xkora, stenna l-maltemp.
 • Bix-xita u x-xemx, il-muna bil-ġiri ma tintemmx.
 • Ix-xemx għandha l-għalqa taħdimha.
 • Ix-xemx (in-nhar jew ġurnata) tidher minn filgħodu (jew minn filgħodu turik).
 • Xemx u xita, Alla jaf meta.
 • Meta l-qamar ikun immejjel, juri li jkun ġej il-maltemp.
 • Meta l-qamar ikollu l-għalqa, lesti biex tisma’ xi għarqa.
 • Meta l-qamar irabbi l-qiegħa, tita’ tgħid li hu riħ isfel.
 • Qamar bil-qiegħa, riħ Lbiċ.
 • Il-qamar jiekol (jibla’) kollox
 • Meta jidher il-kawkaw, riħ nofsinhar.
 • Meta jidhru l-kwiekeb kbar, ix-xita tkun qrib.
 • Meta l-kwiekeb ilebilbu, stenna riħ qawwi.
 • L-kwiekeb tegħmeż, għandna r-riħ.
 • Meta l-baħar iħerraq, ir-riħ isfel jitfaċċa.
 • Riħ il-lbiċ, jieħu w ma jġib.
 • Riħ il-Lbiċ jiddi, ma jġibx.
 • Il-Lvant jimla l- vagant.
 • Meta tisma’ jgħajjar il-munxar tista’ tgħid li se jdur ir-riħ.
 • Meta jiftaħ il-Punent ikun għadda l-maltemp.
 • Il-Punent italla’ u jniżżel kull mument.
 • Il-Punent  jiksrilna għajna kull mument.
 • Il-Punent iwiegħed u jagħti.
 • Riħ fuq, itajjar l-għakur.
 • Mill-ksieħ u r-riħ jiġu l-għejjel; mix-xemx u x-xita jsiru l-għellejjel.
 • Riħ isfel biċ-ċpar, stenna Majjistral.
 • Riħ isfel, meta tniggeż il- ħmar kemm jisfen!
 • Rfigħ ir-riħ kaċċa fil-qiegħ.
 • Ir-riħ mhux tjieb.
 • Xarba tar-riħ, il-wiċċ jiġi f’sensieh.
 • Sħab mill-lbiċ ilma żgur iġib.
 • Raff bir-rjus, ragħad u beraq ikollna (stenna).
 • Il-berqa mhux ħobż.
 • Ma’ l-ewwel berqa, in-nannu jofqos il-miżwed u n-nanna tlesti l-miserka.
 • Berqa waħda f’Jannar, stenna maltemp kbir warajha.
 • Wara r-ragħad, tiġi x-xita.
 • Xita bnina deheb fina: ajru mwaħħal, miskin min ibaħħar.
 • Meta x-xita tagħmel bikri, u tibqa’ sal-imwaħħar, ikollu x’jitma’ l-bidwi u x’jaħżen sal-aħħar.
 • Ix-xita l-bikrija tnebbet il-ġarġir.
 • Meta tibtell l-għetejba, tibda teħla l-bwejba.
 • Ix-xita bil-boqoq, xita dewwiema.
 • Meta Alla jtina l-bqija tax-xita (jew ix-xita tal-kumpliment) l-ilbies tas-sbul jitwal ’il-fuq mil-komma.
 • Meta s-sema tkun kilwiema, tkun senet il-ħmar.
 • Jekk ma jagħmilx ilma nixorbu l-ilma; jekk jagħmel l-ilma nixorbu nbid.
 • In-namar t’Alla jbażża.
 • In-nar u l-ilma jbażża’.
 • Meta tidher il-qawsalla waqt il-maltemp ta’ filgħodu turi xita; ta’ filgħaxija bnazzi.
 • Meta tqattar ix-xita, is-sajda tkun f’waqqitha.
 • Sena tax-xita, sena tal-maltemp.
 • Infetaħ il-vit, issa għalf u ġid.
 • Meta jsaffru l-iġfien, ikunu fgaw il-widien.
 • Tal-wied, tal-wied
 • Ix-xita ħdiet; kull tajra mxiet.
 • L-ewwel xita tkun għar-raba’ u għall-bjar; jekk tissokta, bil-ġid timla r-rziezet u d-djar.
 • Xita mil-Lvant timla l-vagant.
 • Il-qamar idamdam, / il-kewba qoffa, / Ix-xemx dennija / u dix-xita mnejn hi ġejja?
 • Ix-xita u x-xemx, qed jitgħammed Lhudi (jew twieled Tork).
 • Xuxa mxewxa titlob ix-xita.
 • Baħar fieragħ għal Riħ isfel, / Baħar mimli għal Riħ Fuq; / B’riħa ta’ dolliegħ / il-baħar maltemp stenna minnufih.
 • Meta jkun hemm it-triqat fil-baħar ikun ġej il-maltemp.
 • Il-baħar bil-għorrief mimli.
 • Jekk ma tatix l-art, lanqas ma jagħti l-baħar.
 • Meta l-baħar (il-blat) jibjad il-mellieħa, jew jitla’ l-baħar għaliha jew tiġi x-xita.
 • Skond l-annata timtela l-qannata.
 • In-nwar tal-bajtar jimla l-qolla bl-aħjar għasel.
 • L-ilma tal-ħabel imur mal-ħabel.
 • Fejn hemm il-ħdura ssib l-ilma.
 • Meta tkun sena milwiema, il-ħallel ta’ ħuxlief ikunu kbar u tal-qamħ ikunu xagħar żgħar.
 • Ir-raba’ rqiq jixba’ mill-ilma u jinxef bid-dawl tal-qamar.
 • Ir-raba’ xagħri tinfaqa’ bin-nida u tinxef bid-dawl tal-qamar.
 • Ir-raba’ ta’ l-ixtut bħal leħja ta’ l-utut.
 • Ix-xagħri wix-xtut leħjet l-utut.
 • Meta xxebba’ fl-ilma it-taflija kull sbula tagħmel mija.
 • It-tomnija ta’ disat ijiem aħjar mill-oħra bix-xita fit-tmiem.
 • Fit-tromb jikber l-ixkomp.
 • Bajda bit-tebgħa ħamra tkun għaddiet mill-wied tan-namra.
 • Meta l-gru jgħaddi fil-għoli jkun ġej il-maltemp.
 • Il-ħmar jinġabar meta ġej it-temp.
 • Meta tara l-ħuttaf, tkun ġejja x-xita.
 • Meta l-kelb jitmiegħek u l-ħmar jimraħ, jew ir-rwiefen ittenna, jew bix-xita għandek tifraħ.
 • Meta jitkagħbru l-klieb ikun ġej il-maltemp
 • Alla tal-baħar u Alla tal-imrieħel.
 • Il-malvizz izekzek (bil-lejl) riħ nofsinhar.
 • Meta joħroġ in-nemel tal- ġwienaħ tkun ġejja x-xita.
 • Meta joħroġ in-nemel bil-ġwienaħ, xita u maltemp stenna.
 • Nemus fuq il-qamħ sinjal li qed jisħon.
 • Moghdija tal-għasafar kbar, sinjal tal-maltemp.
 • L-għarienaq il-maltemp iqanqlihom il-ġwienaħ
 • Meta qattus ikun jitmiegħek, mur għall kabozza għax tkun ġejja xita kbira u ħudha miegħek.
 • Meta qattus tara f’xi gallarija, għid li ħierġa x-xemx.
 • Ġej il-maltemp jew mill-poppa jew mill-pruwa meta jisgħol (jagħtas) il-qattus.
 • Ikun se jdur ir-riħ, meta jiddnu s-sriedaq.
 • Is-snin bħal-aħwa, ma jixxibhux.
 • Kif tibda l-ħdura, in-nies tibda ssebbah il-bħura.
 • Sajf imniddi, ħarġa mimlija.
 • Ix-xemx bdiet kiefra,  u l-gavott ma jdoqqx iżjed fifra.
 • Kif jibda jaqa’ l-weraq, jisreġ il-beraq.
 • Meta jibda jaqa’ l-weraq nistennew ir-ragħad u l-beraq.
 • Meta tibda taqa’ l-werqa, ix-xemx taraha bix-serqa.
 • Bnazzi tax-xitwa, trott ta’ bagħla xiħa u kappell ta’ miġnun, qatt iżżomm magħhom.
 • Fi Frar idoqqu l-ġlieġel (Karnival). Imbagħad igħannu l-bliebel (Marzu). Warajhom igħaddu l-gliegel (tax-xita – April). Fl-aħħar ngħattu l-bejtiet mir-rwiefen (f’Mejju). F’Settembru nimlew il-platt b’dawk li jiġu mintufa (bis-summien). Imħabba l-lejl il-ħajja tiġi maħtufa (f’Ottubru l-ġurnata tiqsar). Nibku u nerġgħu nibku il dawk li kienu magħrufa (f’Novembru, xahar il-mejtin). Imbagħad tibda ddawwar xi sufa (f’Diċembru toqgħod tlembeb is-suf u t-tajjar).
 • Jannar bardan meta jsib l-art liebsa jneżżagħha u meta ma jsibhiex liebsa jlibbisha.
 • Jannar, jekk isib il-gżira (l-art) liebsa jneżżagħha, jekk isibha mneżżgħa jlibbisha.
 • Jannar jekk isib l-art magħrwna illibisha, u jekk jsibha liebsa jneżżagħha.
 • Meta Jannar tarah lewwiemi (lewliemi), ma tarax il-bidwi tant hieni
 • Jannar xott, il-bidwi għani.
 • Jannar daħħal lilek u lil għajrek ġewwa d-dar.
 • Jannar igezzizna ġewwa d-dar.
 • Jannar idaħħlek fil-għar.
 • Jannar idaħħal ġol-għar.
 • Qożżot, qożżot għalik Jannar, jien u n-nagħġiet tiegħi ġewwa l-għar.
 • Jannar għandu minn kollox
 • Nhar San Pawl it-temp ibiddel (iqalleb) seba’ darbiet.
 • Meta tkun ix-xita f’Jannar, għandek il-qoton id-dar.
 • Ix-xita ta’ Jannar tajba biex taħdem ħadma r-raba’ tal-qoton.
 • Għax-xita ta’ Jannar fil-bikri, lesti l-bjar.
 • Ix-xita f’Jannar troxx il-bżar.
 • Qabel Jannar, la xita u lanqas bard.
 • Frar fawwar, tal-bidwi għana fid-dar.
 • Meta Frar ikun fawwar, f’daqqa l-biedja tmur fl-ibjar.
 • Frar fawwar, jekk ma toħroġx ix-xemx fil-għodu toħroġ wara nofs inhar.
 • Frar kull ħaxixa bl-inwar, jekk ma toħroġx ix-xemx filgħodu toħroġ wara nofs in-nhar.
 • Frar fawwar, itella’ l-fwar.
 • Fix-xahar ta’ Frar iżra’, saqqi u baqqi l-ħabaq għazzi.
 • Meta jiġi ħadd il-bluh, ix-xita tibda tfuħ.
 • Il-karnival, it-tlett ijiem tal-bluh u x-xita tibda tfuħ.
 • Jekk l-ors ibill siequ fil-Gandlora, stenna xita qawwija wara.
 • Ras ir-randan, ras il-maltemp.
 • Fi Frar ix-xita bil-lejl u xogħol (taħdem) bi nhar.
 • Marzu Marzellu, (Marzurellu), bil-babozza u bil-kappell.
 • F’Marzu, il-bard irqiq jidħol fil-għadam
 • F’Marzu x-xita tibda tfuħ.
 • Xita ħruġ Marzu u dħul April, karru deheb, ieħor ħarir, (karru deheb u ġawhar fin).
 • Ix-xita fi ħruġ Marzu, dħul Arpil, aħjar minn mitt karlu deheb fin.
 • Mingħajr bella, ma tinbena ħalla.
 • Bla bella ma tiħux qatta.
 • Bil-kumplament tajjeb t’April, l-uċuh kollha taqbeż u ttir.
 • Qatra xita f’April tiswa daqs karru deheb fin.
 • Bix-xita f’Marzu u April tinġabar l-annata.
 • Ix-xita ta’ San Ġorġ megħuda.
 • Iż-żunżana għamlet żinn u x-xitwa sejra ’l hinn.
 • In-naħla tagħmel żinn, ul-maltemp imur lilhinn.
 • Tiġi d-dubbiena tagħmel żinn, u s-sħaba tmur lilhinn.
 • Iż-żunżana tagħmel żinn u x-xita tibda tfuħ mil-lum ’l hinn.
 • Iż-żunżana tagħmel żinn u min mar ’l hawn u min mar ’l hinn.
 • Il-baħar ta’ Mejju jgħarrqek u jħallik.
 • Mejju mirjieħ u l-baħar jistennieh.
 • Xita f’Mejju, xita tal-qigħan.
 • Mitt Mejju, ma jgħaddix wieħed li ma jagħmilx xita.
 • Ix-xita ta’ fuq il-qigħan, toħroġ ilma mit-tigħam.
 • Ix-xita tal-qigħan megħuda.
 • Ix-xita għal Sant’Anna bikrija
 • F’Awissu, l-baħar tisma’ ħissu.
 • Awissu, Settembru, l-baħar juri l-bluha tiegħu.
 • F’Awissu, l-ilma jibda jmissu.
 • San Bartilmew (u wkoll Sans Bert għall-qasir) għandu il-muftieħ tax-xita.
 • F’tal-Vitorja, il-baħar jitla’ fl-għolja.
 • Tal-bigilla ma qal xejn, u r-rebħ tagħna għadu ġej.
 • In-nejja reġgħet ġiet, u l-fawwara għoddha mtliet.
 • Jekk tagħmel ix-xita nhar tar-Rużarju fil-għodu, tkun bikrija; jekk tagħmel minn nofs inhar ’il quddiem, tkun imwaħħra.
 • San Martin ikisser it-tin, u Katarin tisqih mill-fin.
 • Mil-Kunċizzjoni sal-Milied, erfa’ l-moħriiet minn ħalq il-wied u qiegħed l-ixkubetta fuq l- utied.
 • Fil- Milied itfa’ l-ixkubetta fuq l-utied u l-moħriet eħħi mill wied.
 • Bejn tal-Qala u l-Milied, arfa’ l-moħriet minn ħalq il-wied, ixħet xkubettitek fuq l-utied.
 • Il-qastanija tajba, u x-xemx dejjem mgħajba.
 • Jekk jaqa’ n-nida lejlet Santa Luċija, l-qoton jitrabba bla tbatija.
 • Nhar il-gandlora joħroġ l-ors; jekk isib l-art imxarrba jew riġlejh jibqgħu niexfa, igħid: ix-xitwa ġejja; jekk isibha niexfa jgħid: ix-xitwa għaddiet.
 • Għall-Gandlora, stilli fora; / Iż-żunżana tagħmel żinn/ U t-temp imur ’il hinn.
 • Tiġi d-dubbiena tagħmel żinn u s sħana tmur lil hinn.
 • Il-Gandlora stilla vora, l-ajru jtalla’ u jerġa’ jċora
 • Meta tiġi l- Gandlora, it-temp jitlaq u jvora.
 • Mejju kull ma fih jirwina l-btieħ.
 • Mejju l-ibleh (l-imħejjem) t’ommu.
 • Qamar Settembru jiġbed sebgħa warah.
 • Jekk il-qamar ta’ Settembru jimla bix-Xlokk, jagħmel ix-Xlokk seba’ xhur tas-sena.

 

Source:  Aquilina, J: A comparative dictionary of Maltese proverbs, University of Malta, 1986

Back to top Lura ’l fuq


 

Home ] Up ] About EMWIS ] Search ] Disclaimer ] Copyright ] Contact us ] Site Map ] Contributors ]